SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU (25/11/2022)

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 14/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında duyurusu yapılan eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan toplam 3 sürekli işçi kadrosuna yapılacak olan personel alımı için İŞKUR aracılığıyla müracaat edip sözlü sınava alınacak adaylar ile sözlü sınav öncesi istenilen belgelere ilişkin liste aşağıdadır.

Sözlü sınava alınacak adayların, ekli listede belirtilen belgeleri, duyurunun yayınlanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav, 09/12/2022 Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ulus-ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınava alınacak adayların sınav tarihi ve saatinde belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAYLAR

SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER